Privacyverklaring

Groene Hart Vloerdesign is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Groene Hart Vloerdesign
Oranjepark 88
3481 HM Harmelen
info@groenehartvloerdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groene Hart Vloerdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Wanneer je een contactformulier verzend via onze website of wanneer je een offerte aanvraagt via onze website verwerken wij je voor- en/of achternaam.

E-mailadres
Wanneer je een contactformulier verzend via onze website of wanneer je een offerte aanvraagt via onze website verwerken wij je e-mailadres.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website
De gegevens over jouw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics en Hotjar. Hierbij anonimiseren wij je IP-adres waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om jou als persoon te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met specialisten van Google of Hotjar.

Internetbrowser en apparaat type
Door middel van Google Analytics kunnen wij achterhalen welke browser en welk apparaat onze bezoekers gebruiken. Deze informatie is volledig geanonimiseerd doordat wij geen IP-adressen verzamelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groenehartvloerdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groene Hart Vloerdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contactaanvragen beantwoorden
  • Offerteaanvragen behandelen
  • Groene Hart Vloerdesign analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groene Hart Vloerdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groene Hart Vloerdesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groene Hart Vloerdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens                   Duur                 
Voornaam                     Onbeperkt
Achternaam                  Onbeperkt
E-mailadres                  Onbeperkt
Browsegedrag               Onbeperkt

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden jouw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat je je weer afmeldt voor onze nieuwsbrief.

Zoals eerder in deze privacyverklaring genoemd: om je gegevens in te zien en/of te (laten) verwijderen, neem contact op met info@groenehartvloerdesign.nl. Wij reageren binnen 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groene Hart Vloerdesign verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groene Hart Vloerdesign gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Groene Hart Vloerdesign gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Tracking Cookies:
In deze cookies wordt jouw gebruikersgedrag opgeslagen in een cookie. Hierdoor kunnen wij analyseren welke content je op onze website hebt bekeken en welke acties je hebt uitgevoerd. Retargeting van eventuele Google en/of Facebook advertenties geschiedt op basis van deze tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groene Hart Vloerdesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@groenehartvloerdesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Groene Hart Vloerdesign wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groene Hart Vloerdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@groenehartvloerdesign.nl.